Välkommen till oss på Ekonomibyrån Axet


Ursäkta röran! Vi bygger om!
Vår ombyggnation av lokalerna är i mångt och mycket klar, men arbetet fortgår.
Vi anpassar lokalerna för att kunna bli fler och därmed få möjlighet att ta emot nya kunder.

I början av 2018 utökar vi Axetfamiljen och välkomnar Samira till oss.
På nya året är Carin också tillbaka nästintill på heltid och vår praktikant
Josefine kommer vara hos oss under stor del av våren.