Axet logga

Information om Corona

Bokföringsmaterial

Bokföringsmaterial kan lämnas i brevlåda på gaveln av huset, det finns en brevlåda bakom den vita lådan där en pärm mm kan läggas. Det finns även möjlighet att lämna och hämta material i bokhyllan i trapphuset.

Vid symtom
Anställda på Axet jobbar hemifrån eller sjukskriver sig vid symptom på sjukdom. I dessa tider så uppskattar vi att våra kunder gör detsamma. Vi har ett gemensamt ansvar att förhindra smitta och det gör vi genom att ta det säkra före det osäkra.

Digitala möten
- Vi prioriterar digitala möten och vid fysiska möten ska deltagarna känna sig trygga med att nödvändiga försiktighetsåtgärder har vidtagits.
-Vi rekommenderar alla kunder att ge sin rådgivare en deklarationsfullmakt på skatteverket. (Kontakta din rådgivare för hjälp)

Jubileum
Axet hade 30-årsjubileum år 2020, dock utan varken fest eller resa på grund av Corona.
Planering pågår kring arrangerandet av fest samt resa gällande perioden hösten 2022. Vi kan på grund av Coronapandemin dock inte garantera att det blir av.
   
Viktiga råd till våra kunder
 Vi på Ekonomibyrån Axet gör allt vi kan för att hjälpa våra kunder att klara den situation som nu råder. Vi står redo med all vår kompetens. Kontakta gärna en av våra rådgivare om du vill diskutera ditt företags situation.

Säkerställ din likviditet
Ett vanligt problem som uppstår tidigt är kopplat till företagets likviditet. Många företag har förhoppningsvis byggt upp en ekonomisk buffert som kan hjälpa med de akuta ekonomiska utmaningar som företaget ställs inför, men det är viktigt att se över hela den ekonomiska situationen. Axet kan hjälpa till med bankkontakter för att säkerställa en eventuell likviditetsförstärkning under den rådande situationen.

Frisk personal – digitalisering
Frisk personal är en förutsättning för ditt företags verksamhet. Följ därför rekommendationerna från vården och Folkhälsomyndigheten. Använd digitala hjälpmedel i den mån det går för att undvika smittspridning. Vi på Axet använder Fortnox som Digitalt hjälpmedel.


Ekonomibyrån Axet finns redo med våra rådgivare för att stötta våra kundföretag genom denna svåra situation. Tveka inte att höra av dig till oss!